Elite 220 Wet

Giải pháp cho máy có cắt laze

Elite 220 WET là máy cấp phôi tự động hiệu suất cao, cho phôi có đường kính từ 2 đến 20 mm, lý tưởng sử dụng với máy được trang bị máy cắt laze và cho máy tiện có ụ trước trượt được trang bị đầu cắt laze. Sản phẩm hoạt động với ống có độ dài từ 450 đến 3.700 mm. Elite là máy cấp phôi cao cấp, dễ sử dụng, chính xácrất nhanh. Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những ai đang tìm kiếm hiệu suất và độ tin cậy tốt nhất có thể, lựa chọn phôi mỏng chính xác, khả năng thích ứng khi chuyển đổi là cần thiết, và đảm bảo độ bền ngay cả đối với gia công có độ khó nhất.

➜ Elite 220 Wet is INDUSTRY 4.0