Master 100 Verso

Dễ dàng, Mạnh mẽ cho tải nặng

MASTER 100 VERSO là máy cấp phôi tự động cho phôi có đường kính từ 20 đến 100 mm, lý tưởng sử dụng với máy tiện có ụ trước cố định, cho độ dài phôi từ 1.400 đến 4.300 mm. Master là máy cấp phôi cao cấp dành cho khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm hiệu suất cao: rất cứng với phôi có đường kính lớn, dễ sử dụng nhờ nạp phôi mang tính công thái học, thể tích nơi trữ phôi lớn và tốc độ quay phôi cao.