Master 880 Verso

Giá nghiêng/một giá, Nhiều giá, Cụm

Master 880 VERSO là máy cấp phôi tự động cho phôi có đường kính từ 8 đến 80 mm, lý tưởng sử dụng với máy tiện có ụ trước cố định, cho độ dài phôi từ 1.000 đến 6.300 mm. Master là máy cấp phôi cao cấp dành cho khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm hiệu suất cao: rất chắc, dễ sử dụng, có thể tích nơi trữ phôi (3 phiên bản được bán: Một giá, Nhiều giá và Cụm), tốc độ xoay phôi cao, giảm thời gian trang bị lại công cụ.