Pre-sale support?

MASTER 880 VERSO

HIGH PERFORMANCE

Giá nghiêng/một giá, Cụm

Master 880 VERSO là máy cấp phôi tự động cho phôi có đường kính từ 8 đến 80 mm, lý tưởng sử dụng với máy tiện có ụ trước cố định, cho độ dài phôi từ 1.000 đến 6.300 mm. Master là máy cấp phôi cao cấp dành cho khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm hiệu suất cao: rất chắc, dễ sử dụng, có thể tích nơi trữ phôi (3 phiên bản được bán: Một giá, Nhiều giá và Cụm), tốc độ xoay phôi cao, giảm thời gian trang bị lại công cụ.

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
Ụ TRƯỚC CỐ ĐỊNH
Ụ TRƯỚC DI ĐỘNG

Magazines

BUNDLE

2,5 ton

 • Phôi tròn 8 - 80 mm
 • Độ dài phôi 800 - 6.300 mm
 • Có nơi trữ phôi MP Có, 320 mm
 • Có nơi trữ phôi F Có, 2,5 tấn
 • Phôi lục giác 7 - 65 mm
 • Ụ trước cố định
 • Có nơi trữ phôi UP Không
 • Độ dài lượng dư Tối thiểu: 110 mm; Tối đa: 400 mm cho d<65 - 250 mm cho d>65
 • Phôi vuông 10 - 50 mm
 • Ụ trước di động Không
 • P 多层式储料架可选 Không
 • Thời gian chuyển đổi phôi 40 giây
 • Trọng lượng phôi Tối đa 120 kg
 • Nơi trữ phôi thuận nghịch
 • Khí nén 6 phôi
 • Trọng lượng máy cấp phôi 1000 - 2950 kg
 • Tốc độ cấp 500 mm/giây
 • Công suất lắp đặt 2,3 kW
 • Số lượng trục 1
 • Tốc độ trả về 1000 mm/giây
 • Điện áp hoạt động 230/400 V
MASTER 880 MP with DOOSAN LYNX 2100 B
MASTER 880 P VERSO with TONFOU FORCE ONE FCL 25TT
Master 880 MP VERSO with DAEWOO PUMA TT1500
Master 880 MP with ITS TCN-T 65
Master 880 MP with DOOSAN LYNX 220 LSYC
MASTER 880 MP with ITS NORMIS 60
Master 880 MP with NAKAMURA WT 150-WT250(66)
Master 880 MP with INDEX G 220
Master 880 UP with I.T.S. NORIS 42
MASTER 880 MP with I.T.S. TCN60
MASTER 80 HF with BIGLIA B750
MASTER 80 HF with BIGLIA B750
MASTER 80 HF with CMZ
Master 80 HF with DAEWOO PUMA TT1800
Master 80 HF with DMG MORI NTX2000
Master 80 HF with Dmg Mori Nzx 2000-800
Master 80 HF with Eurotech 735
Master 80 HF with Eurotech
Master 80 HF with GRAZIANO CTX BETA 800
Master 80 HF with Graziano CTX beta800
Master 80 HF with HYUNDAI-WIA L 230 LMSA
Master 80 HF with INDEX C200 HYDRONIC
Master 80 HF with Index C200 nel Regno Unito
Master 80 HF with Index C200
Master 80 HF with Mazak Quick Turn Smart 200
Master 80 HF with MIYANO ABX64SYY
Master 80 HF with OKUMA LT 2000
Master 80 HF with SPINNER TC600
Master 80 HF UP with BIGLIA B465 Y2
Master 80 UP with BIGLIA B465
MASTER 80 F HD with OKUMA LT 2000 EX
Master 80 F HD with OKUMA LT 2000 EX
Master 880 UP with GILDEMEISTER SPRINT 65
Master 80 HD with Biglia B 1250 YS
Master 880 with Doosan Puma 2000SY
Master 80 HD with BIGLIA B565
Master 80 HD with Biglia
Master 80 HD with CMZ TX 66
Master 80 HD with DAEWOO PUMA TT1800
Master 80 HD with Index C200
Master 80 HD with Nakamura Super NTJ
Master 80 HD with Nakamura WT 150II MMY(66)
Master 880 F with Biglia
Master 80 HD with Nexturn NST56
Master 80 HD with TRAUB TNX 65(67)
MASTER 80 UP with GILDEMEISTER CLX 350
MASTER 80 UP with NAKAMURA WY 250(72)
MASTER 80 UP HD with CMZ TA 20
MASTER 80 UP HD with DMG MORI CTX BETA 800 TC
Master 880 UP with DAEWOO-DOOSAN PUMA TT 1800
MASTER 80 UP HD with INDEX ABC
MASTER 80 UP HD with INDEX G200(66)
Master 80 UP HD with MAZAK QT 250 MB
MASTER 80 UP HD with MIYANO ABX 62 SYY
MASTER 880 MP with IMAC TECNOLOGIE ER42
Master 80 UP HD with MIYANO ABX 64 THY 2
Master 880 Verso with Index
Master 880 UP with BIGLIA B 465 Y2
Master 880 MP with DOOSAN
Master 880 UP con DAEWOO-DOOSAN PUMA TT 1800
Master 880 UP with IMAC TECNOLOGIE B 60
Master 880 with DMG/MORI NLX 2000
Master 880 with Puma TT2500SY
Iemca Master multirack with Puma TT2500SY in Poland
Master 880 Verso with ​Miyano ABX 64 SYY2
Master 880 F with Tsugami B0325-II
Master 880 F with Tsugami B0325-II
Master 880 MP with HAAS ST 15
MASTER 880 MP with MORI SEIKI NL 2500700
Master 880 MP Verso with OKUMA MULTUS B200W

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service