Ideal 438

Đơn giản, Thông minh và Swiss & Chuck

IDEAL 438 là máy cấp phôi tự động cao cấp cho máy tiện có ụ trước cố định hoặc trượt, thích hợp cho phôi vận hành có đường kính từ 4 đến 38 mm và độ dài từ 1.000 đến 3.700 mm. Nhờ trình độ công nghệ cao nên đảm bảo dễ sử dụng, độ chính xác khi lựa chọn phôi, tốc độ cao khi quay và không rung. Sản phẩm có thể được trang bị với thiết bị chuyển đổi trục Swiss & Chuck tích hợp để vận hành với máy tiện tổ hợp.