Hội chợ & Sự kiện 26/01/2016

Tại Emo 2015 chúng tôi giới thiệu IEMCA Master 80 HEAVY DUTY mới! Sản phẩm hoạt động rất tốt trên Biglia B565 này!

Quay lại