Cải tiến 30/06/2016

Trung tâm cải tiến

Quay lại

IEMCA luôn nỗ lực trở thành lựa chọn đối tác kỹ thuật cho các nhà chế tạo máy có mong muốn phát triển những giải pháp công nghệ tốt nhất cho người dùng cuối.

Trong năm 2014, IEMCA đầu tư thực hiện Trung tâm cải tiến IEMCA, nơi dành cho các nhà thiết kế IEMCA cộng tác chặt chẽ với các nhà thiết kế của nhiều nhà sản xuất hàng đầu thế giới về máy tiện và gặp gỡ để xác định cấu hình cho máy cấp phôi và máy tiện, có thể đảm bảo hiệu suất tối đa cho người dùng cuối.