Cải tiến 10/06/2016

Phát triển sản phẩm

Quay lại

Kể từ năm 1961, IEMCA không ngừng đầu tư để phát triển các giải pháp cải tiến và cải thiện sản phẩm cả về năng suất lẫn công thái học cho người dùng cuối.

Hiện nay, IEMCA trên toàn cầu sử dụng khoảng 50 chuyên gia kỹ thuật chuyên phát triển sản phẩm: kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư phần mềm và các chuyên gia để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho nghiên cứu và phát triển.