Yenilik 21/06/2016

Tasarım metodolojileri

Geri

IEMCA ürettiği çubuk sürücüleri için mükemmel üretim hedeflerine ulaşmak amacıyla çeşitli tasarım metodolojileri geliştirdi.

Bunlardan bazıları:

- CAD ve FEM (Finite Element Analysis - Sonlu Elemanlar Analizi) arasında kombinasyon gibi gelişmiş yazılım sistemleri kullanılarak basınç, zorlama, sertlik ve yorulma davranışlarının yapısal ve titreşimsel analizi

-DOE (Design of Experiments - Deneylerin Tasarımı) metodolojilerine dayanan gömülü kontrol sistemleri ile deneysel testler ve ölçümler

- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis - Hata Türü ve Etkileri Analizi ) ve FMECA (Failure, Mode, Effects and Criticality Analysis- Hata Türü Etkileti ve Kritiklik Analizi) protokollerinin kullanımı