ลิขสิทธิ์


สงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาในเว็บไซต์ www.iemca.it อยู่ภายใต้การครอบครองของบริษัท Bucci Automations S.p.A. ในเมืองฟาเอนซา< Faenza > Via Granarolo 167 ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความ โลโก้ รูปภาพและวิดีโอ เสียง กราฟิก และข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกทำซ้ำและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท Bucci Automations S.p.A. แต่เพียงผู้เดียว และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมตามกฎหมายท้องถิ่น โดยเฉพาะตามกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับที่ 633/1941 ซึ่งระบุไว้ว่า ห้ามใช้งานหรือหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือ ทำซ้ำ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมไปถึงการเก็บบันทึก การแก้ไข การแจกจ่าย หรือการเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และสามารถใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา โปรดทราบว่าเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงทางกฎหมายและกฎข้อบังคับที่กำหนดโดยประเทศอิตาลี ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้งาน และ/หรือ การแจกจ่าย และ/หรือ การใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์ ลิขสิทธิ์ © 2016 Bucci Automations S.p.A. - สงวนลิขสิทธิ์