Elite Zero

บางเฉียบลื่นที่สุดความเร็วสูง

ELITE ZEROเป็นเครื่องป้อนแท่งชิ้นงานอัตโนมัติสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลาง0.3ถึง3มม.สำหรับการเลื่อนใส่ชุดหัวเครื่องกลึ่งโดยพัฒนามาเพื่อให้บรรลุความต้องการของคู่ค้าIEMCAในการจัดการแท่งที่มีความบางเป็นพิเศษในการทำนาฬิกาเครื่องกลจุลภาคและอุตสาหกรรมทางการแพทย์สามารถใช้เพื่อทำงานกับแท่งที่มีความบางพิเศษ(ø0.3มม.)เพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานทั้งหมดได้โดยไม่ทำให้แท่งที่มีความบางพิเศษคดงอและไม่จำเป็นต้องมีขีดจำกัดใดๆสำหรับความเร็วในการกลึง

➜ Elite Zeroคืออุตสาหกรรม4.0