Pre-sale support?

ADVANTAGE 66

เรียบง่ายสำหรับแท่งที่สั้น

เรียบง่ายสำหรับแท่งที่สั้น

ADVANTAGE 66เป็นเครื่องป้อนแท่งชิ้นงานขนาดสั้นสำหรับหัวเครื่องกลึงแบบอยู่กับที่เหมาะสำหรับการทำงานกับแท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง5ถึง65มม.และมีความยาว250ถึง1,500มม.โดยเป็นเครื่องป้อนแท่งชิ้นงานที่ทำงานด้วยลมเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการแท่งชิ้นงานขนาดสั้นเครื่องป้อนแท่งชิ้นงานสามารถซื้อพร้อมกับอุปกรณ์ปรับแนวขวาง

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
หัวจับแบบยึดอยู่กับที่
หัวจับแบบเคลื่อนที่ได้
 • แท่งชิ้นงานแบบกลม 5 - 65 mm
 • ความยาวแท่งชิ้นงาน สูงสุด1.500มม.
 • ตลับแม็กกาซีน MP ใช่650มม.
 • ตลับแม็กกาซีน F ไม่
 • แท่งชิ้นงานแบบหกเหลี่ยม ไม่
 • หัวจับแบบยึดอยู่กับที่ ใช่
 • ตลับแม็กกาซีน UP ไม่
 • ความยาวส่วนที่เหลือ ไม่ระบุ
 • แท่งชิ้นงานแบบสี่เหลี่ยม ไม่
 • หัวจับแบบเคลื่อนที่ได้ ไม่
 • ตลับแม็กกาซีน P ไม่
 • เวลาที่ใช้เปลี่ยนแท่งชิ้นงาน 19วินาที
 • น้ำหนักแท่งชิ้นงาน สูงสุด40กก.
 • ตลับแม็กกาซีนแบบกลับข้างได้ ไม่
 • ความแน่นอากาศ 6แท่ง
 • น้ำหนักเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่ง 245กก.
 • อัตราป้อน ปรับได้
 • กำลังเครื่อง 120วัตต์
 • จำนวนสปินเดิล 1
 • ความเร็วถอยกลับ ปรับได้
 • แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 220/380/440โวลต์
Advantage 66 with Hyundai KIT 450
Advantage 66 with Hyundai KIT 450
Advantage 66 with Hyundai KIT 450
Advantage 66 with Jyoti DX60

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service