Advantage 66

เรียบง่ายสำหรับแท่งที่สั้น

ADVANTAGE 66เป็นเครื่องป้อนแท่งชิ้นงานขนาดสั้นสำหรับหัวเครื่องกลึงแบบอยู่กับที่เหมาะสำหรับการทำงานกับแท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง5ถึง65มม.และมีความยาว250ถึง1,500มม.โดยเป็นเครื่องป้อนแท่งชิ้นงานที่ทำงานด้วยลมเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการแท่งชิ้นงานขนาดสั้นเครื่องป้อนแท่งชิ้นงานสามารถซื้อพร้อมกับอุปกรณ์ปรับแนวขวาง