Advantage 80 S

เรียบง่ายและเสริมแรงควบคุมการเคลื่อนไหว

ADVANTAGE 80 Sเป็นเครื่องป้อนแท่งชิ้นงานสั้นสำหรับหัวเครื่องกลึงแบบอยู่กับที่เหมาะสำหรับการทำงานกับแท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง5ถึง80มม.และมีความยาว250ถึง1,500มม.และเครื่องป้อนชิ้นงานเป็นแบบเสริมแรงควบคุมการเคลื่อนไหวและยังสามารถเลือกซื้อพร้อมกับอุปกรณ์ปรับแนวขวาง