Pre-sale support?

ADVANTAGE 80 S

เรียบง่ายและเสริมแรงควบคุมการเคลื่อนไหว

เรียบง่ายและเสริมแรงควบคุมการเคลื่อนไหว

ADVANTAGE 80 Sเป็นเครื่องป้อนแท่งชิ้นงานสั้นสำหรับหัวเครื่องกลึงแบบอยู่กับที่เหมาะสำหรับการทำงานกับแท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง5ถึง80มม.และมีความยาว250ถึง1,500มม.และเครื่องป้อนชิ้นงานเป็นแบบเสริมแรงควบคุมการเคลื่อนไหวและยังสามารถเลือกซื้อพร้อมกับอุปกรณ์ปรับแนวขวาง

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
หัวจับแบบยึดอยู่กับที่
หัวจับแบบเคลื่อนที่ได้
 • แท่งชิ้นงานแบบกลม 5 - 80มม.
 • ความยาวแท่งชิ้นงาน สูงสุด1,500มม.
 • ตลับแม็กกาซีน MP ใช่650มม.
 • ตลับแม็กกาซีน F ไม่
 • แท่งชิ้นงานแบบหกเหลี่ยม ไม่
 • หัวจับแบบยึดอยู่กับที่ ใช่
 • ตลับแม็กกาซีน UP ไม่
 • ความยาวส่วนที่เหลือ ไม่
 • แท่งชิ้นงานแบบสี่เหลี่ยม ไม่
 • หัวจับแบบเคลื่อนที่ได้ ไม่
 • ตลับแม็กกาซีน P ไม่
 • เวลาที่ใช้เปลี่ยนแท่งชิ้นงาน 18วินาที
 • น้ำหนักแท่งชิ้นงาน สูงสุด60กก.
 • ตลับแม็กกาซีนแบบกลับข้างได้ ไม่
 • ความแน่นอากาศ 5-7แท่ง
 • น้ำหนักเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่ง 450กก.
 • อัตราป้อน 420 (ปรับได้)
 • กำลังเครื่อง 1 kW
 • จำนวนสปินเดิล 1
 • ความเร็วถอยกลับ 1500
 • แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 220/380/440โวลต์

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service