Maestro 100

มีประสิทธิภาพความยืดหยุ่นและถูกหลักการยศาสตร์

MAESTRO 100เป็นเครื่องป้อนแท่งชิ้นงานอัตโนมัติสำหรับแท่งที่มีขนาดตั้งแต่30ถึง100มม.สำหรับเครื่องกลึงที่มีหัวแบบอยู่กับที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและความยืดหยุ่นสูงMAESTRO 100เป็นการผสมผสานกันที่ดีที่สุดระหว่างการเพิ่มอัตราการผลิตให้มากที่สุดความยืดหยุ่นสูงถูกหลักการยศาสตร์ทั้งด้านกายภาพและการรับรู้ทั้งหมดนี้ภายใต้รูปโฉมใหม่และดีไซน์ที่ทันสมัย

➜ Maestro 100 is INDUSTRY 4.0