Master 865 Verso

แร็คเดี่ยว

MASTER 865 VERSO คือเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่งระบบอัตโนมัติสำหรับแท่งชิ้นงานที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 8 ถึง 65 มม. เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องกลึงที่ใช้หัวจับแบบยึดอยู่กับที่ สำหรับแท่งชิ้นงานที่มีความยาวตั้งแต่ 1,500 ถึง 6,300 มม. Master เป็นเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่งระดับพรีเมียม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานระดับสูง: มีความแข็งแรงทนทานสูง ใช้งานง่าย หมุนแท่งชิ้นงานได้รวดเร็ว และลดเวลาในการเปลี่ยนเครื่องมือ