งานแสดงสินค้าและเหตุการณ์สำคัญ 26/01/2016

ที่ Emo 2015 เราได้นำเครื่อง IEMCA Master 80 HEAVY DUTY รุ่นใหม่เข้ามาใช้งาน! ทำงานร่วมกับเครื่อง Biglia B565 ได้อย่างดีเยี่ยม!

ย้อนกลับ