นวัตกรรม 15/06/2016

การประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆ

ย้อนกลับ

IEMCA มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในแคว้นโรมันญา < Romagna > ประเทศอิตาลีและในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ตัวอย่างความร่วมมือ: