นวัตกรรม 10/06/2016

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ย้อนกลับ

นับตั้งแต่ปี 1961 IEMCA ยังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของตน ทั้งในด้านความสามารถในการผลิตและ

ด้านสรีรศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานโดยเฉพาะ จนถึงปัจจุบัน IEMCA ได้สร้างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีจำนวนประมาณ 50 คนจากทั่วโลก เพื่อทุ่มเทให้กับงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ: วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรซอฟต์แวร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนา