นวัตกรรม 01/06/2016

สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร

ย้อนกลับ

IEMCA ได้จดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็นจำนวนมากถึง 71 รายการและจดสิทธิบัตรมากกว่า 200 ฉบับ:

รายการต่อไปนี้คือรายการสิทธิบัตรที่สำคัญที่สุดของ IEMCA ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริงในกลุ่มเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่ง:

สิ่งประดิษฐ์มากกว่า 30 รายการยังคงถูกนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่งของเราจนถึงปัจจุบัน