Copyright


Alla rättigheter förbehålls.

Innehållet på webbplatsen www.iemca.it – som ägs av bolaget Bucci Automations S.p.A. med säte i Faenza, Via Granarolo 167 – inklusive texter, varumärken, bilder och videofilmer, ljud, grafik och allt annat som finns och publiceras på webbplatsen tillhör bolaget Bucci Automations S.p.A. och åtnjuter immaterialrättsskydd enligt gällande lagstiftning.

Enligt italiensk lag nr 633/1941 om upphovsrätt vill vi särskilt påpeka att användning eller ekonomiskt utnyttjande och/eller reproduktion, helt eller delvis, av innehållet på denna webbplats, inklusive lagring, redigering, spridning eller distribution av innehållet via teknologisk plattform, databärare eller datornätverk, om så enbart i upplysningssyfte, är förbjudet utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Överträdelser kan leda till civil- och straffrättsliga påföljder.

Tänk på att du godkänner den italienska lagstiftningen när du går in på denna webbplats, vilket innebär att eventuella tvister gällande användning och/eller spridning och/eller utnyttjande av webbplatsens innehåll ska lösas enligt italienska bestämmelser. Copyright © 2016 Bucci Automations S.p.A. – Alla rättigheter förbehålls.