Information om användning av cookies från www.iemca.com

uppdaterad 2015-07-16


Informationen nedan om användning av cookies på denna webbplats ges med tillämpning av datatillsynsmannens åtgärd av 8 maj 2014 ”Identifiering av förenklade förfaranden för information och förvärv av samtycke för användning av cookies” och enligt artikel 13 i lagen om skydd av personuppgifter (lagstiftningsdekret nr 196/2003).

Informationen har utarbetats och uppdaterats av IEMCA a Bucci Automations S.p.A. Division, som är ägare av webbplatsen och personuppgiftsansvarig och som har säte på Via Granarolo 167, IT-48018 Faenza (RA), ITALIEN; tfn +39 0546 98000; fax +39 0546 46224; e-mail: iemca.it@bucci-industries.com

Den registrerade kan kontakta följande nummer/adresser för utövande av sina rättigheter (artikel 7 och följande artiklar i lagstiftningsdekret nr 196 av den 30 juni 2003: t.ex. tillgång, utplåning, uppdatering, rättelse, komplettering o.s.v.) och beställa en uppdaterad lista över eventuella utnämnda registeransvariga.

Personuppgifterna behandlas av specifika personer som har anlitats av IEMCA a Bucci Automations S.p.A. Division och kommer inte att lämnas ut eller spridas.


Vilka cookies använder www.iemca.com?

På denna webbplats används:

  • Tekniska cookies, som garanterar att webbplatsen fungerar korrekt.
  • Analytiska cookies från tredjepart, som anonymt och aggregerat analysinstrument gällande besökarnas beteende på webbplatsen.
  • Profileringscookies från tredjepart, som används för att tillhandahålla erbjudanden i linje med dina behov.


Vad är cookies?

Cookies är små textsträngar som en webbplats kan skicka under navigeringen till användarens enhet (dator, notebook, smarttelefon, surfplatta). Normalt sparas de direkt i webbläsaren som används för navigeringen. Samma webbplats som har skickat dem kan sedan läsa och registrera de cookies som finns på enheten för att erhålla information av olika slag.


​Vilka typer av cookies finns det?

Det finns olika typer av cookies med olika egenskaper. I huvudsak kan cookies klassificeras som:

  • Sessionscookies, som raderas omedelbart när webbläsaren (t.ex. Internet Explorer, Safari, Google Chrome o.s.v.) stängs.
  • Persistenta cookies, som – till skillnad från sessionscookies – lagras i enheten och fortsätter att fungera en begränsad tid även efter det att webbläsaren har stängts.
  • Cookies från förstapart, som skapas och hanteras direkt av webbplatsens ägare och hanteras av andra personer än av ägaren av webbplatsen där användaren navigerar.
  • Cookies från tredjepart, som skapas och hanteras av andra än ägaren av webbplatsen där användaren navigerar (i regel enligt ett avtal mellan webbplatsens ägare och tredjepart).

 

De två funktionella makrokategorierna är:

Tekniska cookies
Tekniska cookies är i allmänhet nödvändiga för webbplatsens korrekta funktion och för att kunna navigera. Utan dessa kan användaren kanske inte se sidorna korrekt eller använda vissa tjänster. T.ex. är en teknisk cookie nödvändig för att användaren ska förbli uppkopplad under hela besöket på en webbplats eller för att lagra inställningarna av språk, visning o.s.v. Tekniska cookies kan även delas in i navigeringscookies som säkerställer den normala navigeringen och korrekt funktion av webbplatsen (för att t.ex. kunna handla eller logga in för att komma åt reserverade områden); analytiska cookies som kan likställas med tekniska cookies endast om de används direkt av webbplatshanteraren för att samla in information i aggregerad form om antalet användare och deras beteende under besöket på webbplatsen; funktionscookies som låter användaren navigera utifrån en rad utvalda kriterier (t.ex. språket, produkterna som har valts för köpet) för att förbättra tjänsterna för användaren.


Profileringscookies
Profileringscookies har till uppgift att skapa profiler för användaren och används för att tillhandahålla erbjudanden i linje med önskemålen som användaren har uttryckt under navigeringen på nätet. Dessa instrument är inte nödvändiga för webbplatsens korrekta funktion utan används endast för att besökaren ska bli medveten om erbjudanden som bäst passar hans/hennes behov. IEMCA a Bucci Automations S.p.A. ger därför – inom ramen för sin behörighet – användaren/besökaren möjlighet att aktivera eller deaktivera dessa cookies genom att erbjuda en länk med information om ägarens cookies.


På denna webbplats används följande tekniska cookies från förstapart:

COOKIENAMN

DOMÄN

VARAKTIGHET

BESKRIVNING

PHPSESSID

.iemca.com

Session

Systemcookie

displayCookieConsent

1 är

Systemcookie

 

På denna webbplats finns följande analytiska cookies från tredjepart:

COOKIENAMN

DOMÄN

VARAKTIGHET

BESKRIVNING

LÄNK TILL INFORMATION OCH OPT/OUT

_ga

.iemca.com

2 år

Denna cookie används av GoogleAnalytics för att hantera webbplatsens åtkomststatistik.

http://www.google.it/policies/privacy/partners/

_gat

10 minuter

 

På denna webbplats finns följande profileringscookies från tredjepart:

COOKIENAMN

DOMÄN

VARAKTIGHET

BESKRIVNING

LÄNK TILL INFORMATION OCH SAMTYCKE

lokal

-facebook.com

2 dagar

Delning på Facebook

https://it-it.facebook.com/help/cookies/

datr

2 år

c_user

Session

fr

90 dagar

xs

Session

csm

Session

s

Session

Lu

2 år

act

Session

 

DEAKTIVERING AV COOKIES I WEBBLÄSAREN

Varje användare kan konfigurera sin webbläsare så att cookies inte godkänns automatiskt. Det är möjligt att radera alla cookies som har installerats i webbläsaren eller spärra installationen av nya. Välj en av följande länkar för att läsa specifika instruktioner för varje typ av webbläsare:

 

ELIMINERING AV FLASHCOOKIES

Ändra inställningarna för flashcookies genom att klicka här: : http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539