”Genom att göra ett bra jobb och stödja våra samarbetspartners tillväxt på den konkurrenskraftiga globala marknaden, växer även vi i takt med dem.”

Massimo Bucci

Öka produktiviteten med utmärkta produkter och lösningar för framtidens automatiserade fabrik.

Vara föregångare vad gäller automatiseringen för verktygsmaskiner genom att ta fram de mest effektiva lösningarna för användarna genom ett konstant samarbete med alla marknadsaktörer.

Våra gemensamma värden är en referenspunkt för all vår verksamhet och kännetecknar arbetsinsatsen hos företagets alla anställda och medarbetare i världen:
1. Tycka om kunderna och med stor passion stå till tjänst för dem.
2. Tänka innovativt för att inte bli omkörd.
3. Frambringa och överföra positiv energi och lösningar.

Världsomfattande organisation
Förutom huvudkontoret i Faenza, Italien, har IEMCA även produktionsenheter i USA, Kina och Taiwan, säljbolag i Frankrike, Tyskland, Brasilien och Japan samt handelspartners i 30 länder, från Nordeuropa till Sydafrika, från Sydkorea till Indien, från Turkiet till Australien.

Styrkan hos IEMCA är personalen med 550 personer som dagligen ute på fältet åtar sig att lyssna och hjälpa kunderna samt hitta innovativa lösningar som kombinerar den modernaste tekniken med lätt användning. Över 50 år av kommersiella framgångar på världsnivå vittnar om hög teknisk kompetens tack vare ett effektivt och entusiastiskt lagarbete som fortsätter än idag!
Ergonomi
IEMCA – som alltid har varit en föregångare inom teknisk innovation och som uppmärksammar industrins krav och arbetstagarnas behov i lika omfattning – är den första och enda tillverkaren av stångladdare som har erhållit certifiering av ergonomi.

IEMCA utvecklar oavbrutet innovativa lösningar, inte enbart för att öka företagens produktivitet, utan även för att förbättra kontaktytan mellan användare och stångladdare, se till att operatören arbetar under säkra förhållanden och minimera fysiska och kognitiva belastningar. Med anledning av detta har IEMCA i flera år arbetat med att utveckla stångladdare som har konstruerats enligt de strängaste internationella standarderna om fysisk och kognitiv ergonomi för att underlätta operatörens arbete och minska riskerna för företagen. Idag är IEMCA den första och enda tillverkaren av stångladdare som har erhållit certifiering av ergonomi för sina produkter.
Certifierad kvalitet
IEMCA är certifierade enligt ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 och arbetar enligt de internationella kvalitetsstandarderna.