Svarvning 18/08/2015

En till IEMCA Boss 552 HD, med Biglia – B545, installerades i Italien i slutet av juni!

Bakåt