Svarvning 05/09/2015

Detta är en anläggning som hör till en IEMCA kund år 1973… Efter 42 år är vi stolta över att vi fortfarande är samarbetspartners.

Bakåt