Svarvning 22/08/2015

Ett par av IEMCA Master 880 F med DMG MORI – NZX2000 installerades i Italien i maj!

Bakåt