Copyright


Všetky práva vyhradené.

Obsah webových stránok www.iemca.it – ktorých držiteľom je akciová spoločnosť Bucci Automations S.p.A. so sídlom na adrese Faenza via Granarolo 167 – vrátane ich textu, označení, obrázkov a videí, zvuku a grafickej úpravy ako aj všetkých ostatných súčastí publikovaných na týchto webových stránkach sú výhradným vlastníctvom akciovej spoločnosti Bucci Automations S.p.A. a sú chránene právom duševného a priemyselného vlastníctva v zmysle zásad obsiahnutých v príslušnom súbore právnych predpisov.

Presnejšie v zmysle ustanovenia zákona č. 633/1941 o autorských právach zdôrazňujeme, že je zakázané akékoľvek používanie alebo ekonomické výhody, celkové či čiastočné kopírovanie obsahu, ktorý je súčasťou týchto internetových stránok, vrátane ukladania, prepracovania šírenia či redistribúcie tohto obsahu s využitím akejkoľvek technologickej či inej platformy, nosiča, lebo komunikačnej či inej siete bez výslovného a písomného súhlasu vlastníka tohto copyright a v každom prípade iba pre informačné potreby.

Porušenie výše uvedených ustanovení bude stíhane sankciami v zmysle ustanovení občianskeho a trestného zákonníka.

Pripomíname, že vstupom na tieto webové stránky dáva užívateľ súhlas k aplikácii nariadení a zákonov Talianskej Republiky a v prípade sporu týkajúceho sa používania, šírenia alebo zneužitia obsahu týchto webových stránok. Copyright © 2016 Bucci Automations S.p.A. – Všetky práva vyhradené