60 ROKOV HISTÓRIE A INOVÁCIE
V roku 1961 začala naša cesta medzi Ľuďmi, Inováciou, Technológiou, Územím, Internacionalizáciou a Kultúrou. Vďaka prelomovej vízii doktora Roberta Bucciho a profesora Vladimira Fabbriho sa narodil prvý podávač tyčí od IEMCA, čo označilo začiatok jedinečného a nezabudnuteľného príbehu.

Už viac ako 60 rokov je IEMCA nepopierateľným svetovým lídrom v oblasti návrhu a výroby automatických podávačov tyčí pre sústruhy. Od samého začiatku si IEMCA stanovila za cieľ ponúkať najlepší produkt na trhu, poskytovať svojim zákazníkom vášnivú službu a posilňovať svoju pozíciu na medzinárodnej scéne. Úspech a excelencia, ktoré dosiahla, sú výsledkom úsilia každého jednotlivca zapojeného od prvého dňa. Rovnako ako v minulosti, aj dnes sa IEMCA zaväzuje poskytovať najvyššiu kvalitu na trhu, podporovať rast mladých talentov a podporovať výskum a inovácie, aby sa prispôsobila neustále sa meniacemu svetu.

"Ak budeme dobre robiť svoju prácu a podporovať rast našich partnerov v tržnom svete, kde je aj konkurencia globálna, budeme spoločne s nimi rásť aj my."

Massimo Bucci

Zvyšovaní produktivity prostredníctvom excelentných výrobkov a riešení pre automatizovaný podnik budúcnosti.

Predstihnúť budúcnosť automatizácie v oblasti obrábacích strojov realizáciou dokonalejších riešení pre užívateľov neustálou kooperáciu so všetkými hráčmi z oboru.

Naše zdieľané hodnoty sú referenčným bodom všetkých našich aktivít a činností každej osoby a spolupracovníka našich podnikov vo svete.

Svetová organizácia
Okrem Talianska, kde má IEMCA svoje hlavné sídlo vo Faenze, vlastní tento podnik svoje výrobné závody v USA, Čine a Taiwanu, jeho obchodné pobočky sú vo Francii, Nemecku, Brazílii a Japonsku a jeho obchodné zastúpenia nájdete v 30-tich krajinách od Severnej Európy až po Južnú Afriku, od Južnej Kórei až po Indiu a od Turecka až po Austráliu.

Sílu firmy IEMCA tvorí 550 organizovaných zamestnancov, ktorí sú každým dňom zákazníkom k dispozícii a sú pripravení poskytnúť kvalifikované služby a navrhnúť inovatívne riešenia, vhodné pre vašu aplikáciu, v ktorých sa najmodernejšia technológia spája s jednoduchou obsluhou. Viac ako 50 rokov obchodných úspechov v celosvetovom meradle sú dôkazom excelentnej úrovne použitej technológie a výsledkom efektívnosti a nadšenia tímovej práce, ktorá stále pokračuje!
Ergonómia
IEMCA, ktorá je odjakživa priekopníkom v oblasti technickej inovácie venuje rovnakú pozornosť nielen požiadavkám výroby, ale aj potrebám pracovníka, z tohto dôvodu je aj prvým a jediným výrobcom tyčových podávačov, ktorý vlastní certifikát ergonómie na svoj výrobok.

IEMCA sa trvale angažuje v hľadaní inovatívnych riešení, ktorých cieľom je okrem zvýšenia produktivity v podniku aj zlepšenie vzťahu medzi pracovníkom obsluhy a podávačom tyčí a zabezpečiť tak bezpečné pracovné podmienky počas obsluhy, minimalizovať fyzickú a kognitívnu námahu Z tohto dôvodu sa IEMCA už počas vývoja svojich podávačov berie zreteľ na to, aby rešpektovali najprísnejšie medzinárodné normy a požiadavky na fyzickú aj na kognitívnu ergonómiu so zreteľom na komfort pracovníkov obsluhy , ktorý sa následne premieta do zvýšenia bezpečnosti a do efektívnosti a produktivity výrobného cyklu. K dnešnému dni je IEMCA prvým a jediným výrobcom podávačov tyčí na svete, ktorému sa podarilo získať certifikát ergonómie.
Certifikát kvality
IEMCA je držiteľom certifikátu ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 a pri práci postupuje podľa štandardizovaných požiadaviek medzinárodnej normy kladených na oblasť kvality.