Elite Zero

Ultra Thin, Ultra Smooth, Ultra Fast

ELITE ZERO je automatický podávač tyčí s priemerom od 0,3 do 3 mm, určený pre sústruhy s pohyblivým vreteníkom. Bol vyvinutý tak, aby čo najlepšie vyhovoval potrebám partnerov firmy IEMCA pri správe ultratenkých tyčí v oblasti hodinárstva, mikromechaniky a zdravotníckej techniky. Umožňuje obrábať ultratenké tyče (Ø 0,3 mm), jemne spravovať všetky fázy pracovnej činnosti, bez ohnutia ultratenkej tyče, bez obmedzenia rýchlosti sústruženia.

➜ Elite Zero vyhovuje štandardu PRIEMYSEL 4.0