Pre-sale support?

ELITE ZERO

MICROMECHANICS @ 0,3mm

Ultra Thin, Ultra Smooth, Ultra Fast

ELITE ZERO je automatický podávač tyčí s priemerom od 0,3 do 3 mm, určený pre sústruhy s pohyblivým vreteníkom. Bol vyvinutý tak, aby čo najlepšie vyhovoval potrebám partnerov firmy IEMCA pri správe ultratenkých tyčí v oblasti hodinárstva, mikromechaniky a zdravotníckej techniky. Umožňuje obrábať ultratenké tyče (Ø 0,3 mm), jemne spravovať všetky fázy pracovnej činnosti, bez ohnutia ultratenkej tyče, bez obmedzenia rýchlosti sústruženia.

➜ Elite Zero vyhovuje štandardu PRIEMYSEL 4.0

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
PEVNÝ VRETENNÍK
POSUVNÝ VRETENNÍK
 • Guľaté tyče 0,3 ÷ 3 mm
 • Dĺžka tyčí 700 ÷ 2 000 mm
 • K dispozícii P zásobník Áno, krokový (max. 37 tyčí,')
 • K dispozícií S zásobník Nie
 • Šesťhranné tyče N/A
 • Pevný vretenník Nie
 • K dispozícii UP zásobník Nie
 • Dĺžka zvyšku tyče 80 ÷ 280 mm
 • Štvorcové tyče N/A
 • Posuvný vretenník Áno
 • K dispozícii M zásobník Nie
 • Čas pre výmenu tyče < 32 s
 • Hmotnosť tyče N/A
 • Reverzný zásobník Áno
 • Stlačený vzduch 6 bar
 • Hmotnosť podávača Ver. 32 ÷ 650 kg
 • Rýchlosť posunu 800 mm/s
 • Inštalovaný výkon 1,5 kW
 • Počet vretien 1
 • Spätná rýchlosť 1200 mm/s
 • Napájací napätí 24 V=
ELITE ZERO with Citizen R04
ELITE ZERO with Tornos SwissNano

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service