Pre-sale support?

MAESTRO 100

PERFECTION IS AN ATTITUDE

Produktivita, Flexibilita, Ergonómia

Model MAESTRO 100 je automatický podávač tyčí s priemerom od 10 do 100 mm, ideálne riešenie pre aplikácie na sústruh s pevným vretenníkom a pre tých, čo hľadajú vysoký výkon a zvýšenú flexibilitu. Model MAESTRO 100 je najlepšiu syntézou : maximalizácie produktivity práce, extrémnej flexibility, fyzickej a kognitívnej ergonómie - to všetko v novom prevedení a s moderným DESIGNOM.

➜ Maestro 100 is INDUSTRY 4.0

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
PEVNÝ VRETENNÍK
POSUVNÝ VRETENNÍK

Magazines

UP

500 mm úžitkovej plochy (rozšíriteľnej až na 790 mm)

OPEN ACCESS BUNDLE

1,2 ton

 • Guľaté tyče 10 - 100 mm
 • Dĺžka tyčí 1100 - 4200 mm
 • K dispozícii P zásobník Áno, 290÷330 mm
 • K dispozícií S zásobník Nie
 • Čas pre výmenu tyče 31 sec.
 • Šesťhranné tyče 10 - 86 mm
 • Pevný vretenník Áno
 • K dispozícii UP zásobník 500 mm úžitkovej plochy (rozšíriteľnej až na 790 mm)
 • K dispozícii OAB zásobník Áno, 2,5 tony
 • Štvorcové tyče 10 - 70 mm
 • Posuvný vretenník Nie
 • K dispozícii M zásobník Nie
 • Dĺžka zvyšku tyče 110 - 400 mm
 • Hmotnosť tyče Max 180 kg
 • Reverzný zásobník Áno
 • Stlačený vzduch 6 bar
 • Hmotnosť podávača Ver. 32 – 1880 kg
 • Rýchlosť posunu 500 mm/sec.
 • Inštalovaný výkon 1,5 - 3 kW
 • Počet vretien 1
 • Spätná rýchlosť 1000 mm/sec.
 • Napájací napätí 230 / 400 Volt

You may be interested in

Contact IEMCA for support and service