Kid 80

Krátky Jednoduchý a Rýchly

KID 80 je krátky podávač pre podávanie do sústruhov s pevným vretenníkom tyčí s priemerom od 5 do 80 mm a s dĺžkou od 250 do 1.615 mm. Má jednoduchú obsluhu a je veľmi rýchly.

➜ Kid 80 is INDUSTRY 4.0