Kid 80 +

Jednoduchý, mohutný, s režimom „Sub-spindle“

KID 80+ je vysoko výkonný krátky automatický podávač tyčí, ideálny pre aplikácie na sústruhoch CNC s pevným vreteníkom, vrátane tých, ktoré sú vybavené protivretenom. KID 80+ je schopný pracovať s krátkymi tyčami s priemerom od 5 do 80 mm, s dĺžkami od 90 do 1 615 mm. Bol navrhnutý tak, aby uspokojil tých zákazníkov, ktorí požadujú presnosť pri obrábaní krátkych tyčí, univerzálnosť s častými zmenami spracovania a s obmedzenou podlahovou plochou. KID 80+ sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, je mohutný a vybavený funkciami režimu „sub-spindle“.

➜ Kid 80+ vyhovuje štandardu PRIEMYSEL 4.0