Copyright


Toate drepturile sunt rezervate

Conţinutul website-ului www.iemca.it - al cărui titular este societatea Bucci Automations S.p.A. cu sediul la Faenza via Granarolo 167 - inclusiv textul, mărcile, imaginile şi videoclipurile, sunetul, grafica şi tot ceea ce apare sau este publicat pe website, sunt de proprietate excluzivă a societăţii Bucci Automations S.p.A. şi sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală şi industrială în conformitate cu legile în materie în vigoare.

În mod deosebit, conform legii nr. 633/1941 privind drepturile de autor, se precizează că este interzisă orice utilizare sau exploatare economică şi/sau de reproducere, totală sau parţială, a conţinutului introdus pe prezentul website, inclusiv memorizarea, reelaborarea, difuzia sau distribuirea conţinutului prin orice platformă tehnologică, suport sau reţea telematică şi nu numai acestea, fără autorizaţia expresă în scris din partea titularei copyright-ului şi, oricum, numai cu scopul informativ.

Vor fi aplicate sancţiunile civile şi penale contravenienților.

Vă amintim că accesând acest website, vă exprimaţi consimţământul în ceea ce priveşte aplicarea legilor şi regulamentelor statului italian în caz de controversie privind utilizarea şi/sau folosirea conţinutului website-ului. Copyright © 2016 Bucci Automations S.p.A. - Toate drepturile sunt rezervate