Industrialny 22/03/2016

"Szkolenie kolejnej generacji inżynierów to odpowiedzialność jaką każda firma powinna na siebie nałożyć" zostało to powiedziane w tym tygodniu przez CEO tej brytyjskiej firmy!

Powrót