Innowacja 30/06/2016

Centrum Innowacji

Powrót

ìIEMCA od zawsze stara się być partnerem ds technicznych dla konstruktorów maszyn którzy chcą rozwijać najlepsze rozwiązania technologiczne dla klientów finalnych.

W 2014 IEMCA zainwestowała w realizację Centrum Innowacji IEMCA, miejsce gdzie projektańci IEMCA współpracują bezpośrednio z projektantami przodujących na całym świecie firm produkujących tokarki i spotykają się aby wspólnie określić konfiguaracje podajników prętów i tokarek, które gwarantują maksymalną wydajność klientom filnalnym.ì