Opphavsrett


Alle rettigheter forbeholdes.

Innholdet på nettsiden www.iemca.it – som eies av selskapet Bucci Automations S.p.A. med sete i Faenza, Via Granarolo 167 – inklusiv tekst, logoer, bilder og videofilmer, lyd, grafikk og alt annet som er gjengitt eller publisert på nettsiden, tilhører ene og alene selskapet Bucci Automations S.p.A. og er beskyttet av immaterielle rettigheter etter gjeldende lokal lovgivning.

I lov nr. 633/1941 om opphavsrett vil vi særlig påpeke at bruk eller økonomisk utnyttelse og/eller gjengivelse, enten helt eller delvis, av innholdet på denne nettsiden, inklusiv lagring, redigering, distribusjon eller spredning av innholdet via teknologisk plattform, databærer eller datanettverk, om så kun for informasjonsformål, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Overtredelse kan medføre sivilrettslige og strafferettslige reaksjoner.

Merk at når du bruker denne nettsiden, samtykker du til at italienske lover og forskrifter blir anvendt, noe som innebærer at eventuelle tvister knyttet til bruk og/eller distribusjon og/eller utnyttelse av innhold på nettsiden skal løses etter italienske bestemmelser. Copyright © 2016 Bucci Automations S.p.A. Alle rettigheter forbeholdes.