Copyright


Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van de website www.iemca.it - waarvan de maatschappij Bucci Automations S.p.A. met zetel te Faenza (Italië) in via Granarolo 167 eigenaar is - met inbegrip van de teksten, de merken, de afbeeldingen en de video's, de geluiden, het ontwerp en al het materiaal dat gereproduceerd en gepubliceerd wordt op de website, zijn exclusief eigendom van de maatschappij Bucci Automations S.p.A. en wordt beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten, in overeenstemming met de geldende wetgeving ter zake.

In het bijzonder wordt erop gewezen dat, op grond van de Italiaanse wet nr. 633/1941 inzake auteursrechten, elk gebruik of economische exploitatie en/of gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van deze website, met inbegrip van het opslaan, herwerken, verspreiden van de inhoud van de website via elk mogelijk al dan niet technologisch platform, ondersteuning of al dan niet telematisch netwerk, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het copyright en, hoe dan ook, alleen ter informatie.

Op de overtreders zullen de desbetreffende civiele en strafrechtelijke sancties van toepassing zijn.

Door het gebruiken van deze website geeft de gebruiker toestemming tot het toepassen van de wet- en regelgeving van de Italiaanse staat in geval van geschillen met betrekking tot het gebruik en/of het verspreiden en/of de exploitatie van de inhoud van deze website. Copyright © 2016 Bucci Automations S.p.A. - Alle rechten voorbehouden