DASAR PRIVASI

Mengikut Kod berkaitan perlindungan data peribadi (Dekri Perundangan no. 196 30 Jun 2003)


1. PEMEGANG PROSES, TANGGUNGJAWAB DAN PEGAWAI
 
2. TUJUAN PROSES
 
3. KAEDAH PROSES
 
4. PERUNTUKAN DATA PILIHAN
 
5. KATEGORI MANGSA PENDEDAHAN DATA PERIBADI
 
6. HAK INDIVIDU BERKAITAN
 
7. KEMAS KINI DASAR PRIVASI SEMASA INI
 
8. HAK CIPTA
 
Dekri Perundangan no. 196 yang bertarikh 30 Jun 2003 bertujuan untuk memastikan bahawa pemprosesan data peribadi anda akan dilakukan berkenaan dengan hak asasi manusia, kebebasan asasi dan maruah orang, dengan merujuk kepada privasi dan identiti peribadi. Oleh sebab itu, "Bucci Automations S.p.A." bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada anda tentang dasar privasi kami
 
1. PEMEGANG PROSES, TANGGUNGJAWAB DAN PEGAWAI
 
1.1 Pemegang pemprosesan ialah Bucci Automations S.p.A. ("Pemilik") iaitu wakil perundangan sementara dengan ibu pejabat di Via Granarolo 167.
 
1.2 Dokumen ini menerangkan kepada pengguna tentang peraturan pengurusan pemprosesan dan juga mengandungi maklumat yang disediakan mengikut bahagian. 13 Dekri Perundangan no. 196/2003, berkaitan Kod Perlindungan Data Peribadi ("Kod"). Kami memaklumkan kepada anda bahawa data peribadi yang anda berikan semasa pendaftaran Perkhidmatan, atau yang diperoleh dalam aktiviti yang kami lakukan, boleh diproses bagi tujuan yang berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan tersebut. Selepas pendaftaran, mengikut per. 130, perenggan 4 Dekri Perundangan 196/2003 kami boleh menghantar kepada anda komunikasi berhubung perkhidmatan yang sama dengan yang diberikan dan anda boleh membantah penghantaran e-mel tersebut pada bila-bila masa.
 
1.3 Pegangan pemprosesan menggunakan pemproses data luar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada 5.1 (tujuan teknikal berkaitan penghantaran perkhidmatan) dan 5.2 (tujuan komersial) dan untuk memohon senarai penuh, anda hanya perlu menghantar e-mel ke alamat e-mel khusus yang boleh didapati di titik 6.1.
 
1.4 Pemegang pemprosesan telah melantik pekerja dan rakan usaha sama untuk bertanggungjawab bagi pemprosesan.
 
2. TUJUAN PROSES
 
2.1 Terdapat matlamat dan modus pemprosesan data pelanggan:
 
a. Pesanan Belian: Pemegang mengumpul dan memproses data peribadi pelanggan untuk pengumpulan dan pelaksanaan pesanan belian, untuk sebarang pertanyaan, selepas pemerolehan dan untuk memberikan perkhidmatan yang tersedia kepada Pelanggan. Data ini diperlukan untuk pengurusan pesanan belian, juga dengan rakan kongsi perniagaan (sebagai contoh, pembekal perkhidmatan logistik, kurier, bank, dll.). Anda dinasihatkan untuk memasukkan alamat penghantaran dan nombor telefon yang betul untuk memberikan pesanan belian dan membolehkan pemegang untuk memberikan pelaksanaan yang tepat dan betul kepada anda. Nombor telefon juga diperlukan supaya pemegang dapat menghubungi pelanggan bagi sebarang soalan atau permohonan penjelasan dan untuk membenarkan rakan dagangan pemegang untuk memberikan pelaksanaan yang tepat dan betul kepada pesanan belian Pelanggan. Alamat e-mel diperlukan oleh pemegang untuk berkomunikasi dengan Pelanggan, pengesahan penerimaan belian, untuk komunikasi lain yang berkemungkinan. Alamat e-mel juga digunakan ketika pengenalpastian pelanggan untuk membenarkannya mengakses akaun.
 
b. Kawasan terhad jika ada - Log Masuk Pelanggan: data peribadi pelanggan dan perkara yang berkaitan dengan pesanan belian anda disimpan dalam sistem pemegang tetapi tidak akan boleh diakses dengan mudah atas sebab-sebab keselamatan. Pemilik memberi jaminan kepada setiap pelanggan, akses ke kawasan terhad melalui kata laluan selamat. Dalam kawasan ini, pelanggan boleh memeriksa semua data berkenaan pesanan belian yang dilaksanakan dan yang sedang dalam pelaksanaan dan juga boleh mengurus data peribadinya dan yang berkaitan dengan langganan kepada perkhidmatan surat berita. Pelanggan wajib mengendalikan dalam cara yang bertanggungjawab dan menghormati peraturan semasa tentang akses ke data dan tidak mendedahkan data kepada pihak ketiga. Pemegang tidak akan, dalam apa cara jua, bertanggungjawab untuk penggunaan tidak betul atau salah guna kata laluan oleh pelanggan.
 
c. Pengiklanan: Pemegang menggunakan data pelanggan untuk tujuan promosi, menghantar maklumat tentang item yang ditawarkan melalui tapak www.iemca.com. Alamat e-mel pelanggan akan digunakan hanya dalam had yang diberikan oleh undang-undang, yang mana bersesuaian, selepas keluaran konsensus ekspres oleh Pelanggan. Pelanggan akan kerap menerima nasihat tentang pembelian melalui e-mel. Anda boleh berhenti menghantar mesej promosi percuma ini dengan membuat permintaan melalui e-mel ke iemca.it@bucci-industries.com atau dengan menghubungi nombor percuma +39 0546 698000 atau, sekali lagi, dengan mengklik "jika anda tidak mahu menerima surat berita ini, klik di sini " di setiap e-mel promosi.
 
d. Langganan untuk surat berita apabila ada: dalam surat berita berkala, pelanggan akan mendapat maklumat tentang tawaran terbaik dari semasa ke semasa. Pemegang juga menjemput pelanggan untuk masuk ke dalam tetapan surat berita, data peribadinya (sebagai contoh, nama anda), supaya pemegang boleh menghubungi pelanggan sendiri. Sudah tentu, pelanggan boleh menghubungi pemegang secara tanpa nama atau dengan nama samaran (sebagai contoh, menggunakan alamat e-mel percuma yang tidak mendedahkan namanya).
 
e. Kuki: Untuk pemprosesan data melalui kuki, sila lihat dasar diguna pakai yang tersedia.
 
2.2 Data anda akan digunakan, jika diberikan kebenaran eksplisit melalui pilihan "kebenaran untuk digunakan bagi tujuan komersial", untuk menghantar maklumat dan tawaran komersial, juga melalui pihak ketiga yang membolehkan pemegang menyampaikan maklumat peribadi yang anda berikan.
 
3. KAEDAH PROSES
 
3.1 Data yang dikumpulkan oleh orang yang ditentukan dalam perenggan 1, menurut Fungsian indikasi Kod, dengan Hal Tertentu berkaitan langkah keselamatan minimum yang diberi (Per. 33-34) Berkenaan pemprosesan mereka melalui alat komputer (Per. 35), manual dan automatik dengan logik yang hanya berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan di atas dan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data.
 
4. SIFAT DATA PILIHAN
 
4.1 Peruntukan data peribadi oleh anda adalah pilihan sepenuhnya; Bagaimanapun, sebarang penolakan untuk memasukkan data dalam halaman pendaftaran untuk tujuan penghantaran perkhidmatan (bahagian 2.1) menjadikannya mustahil untuk menggunakan perkhidmatan sebagai sebahagian daripada tapak web www.iemca.com.
 
4.2 Peruntukan data peribadi anda adalah pilihan untuk tujuan komersial (bahagian 2.2) dan penolakan untuk memberikan persetujuan tidak mempunyai kesan ke atas penghantaran perkhidmatan.
 
5. KATEGORI MANGSA PENDEDAHAN DATA PERIBADI
 
5.1 Data yang dikumpulkan untuk tujuan penghantaran perkhidmatan (bahagian 2.1) mungkin didedahkan kepada syarikat yang melaksanakan fungsi yang terpaut dengan ketat kepada Perkhidmatan, sebagai contoh, syarikat kurier yang terlibat dalam logistik dan Netech Srl, dengan pejabat berdaftar di Longarone (Bl), ZI Villanova, n. 14, untuk pengurusan tapak web dan pangkalan data syarikat.
 
5.2 Data yang dikumpulkan bagi tujuan komersial (bahagian 2.2) boleh dipindahkan kepada pihak ketiga untuk jualan atau cubaan jualan, atau untuk semua tujuan komersial dan / atau sifat statistik. Senarai subjek yang menerima data peribadi anda yang dihantar kepada Pemegang mungkin diperlukan melalui penggunaan e-mel yang terdapat dalam 6.1.
 
6. HAK INDIVIDU BERKAITAN
 
6.1 Kami mengingatkan anda bahawa, pada bila-bila masa, anda mempunyai hak untuk mendapatkan pengesahan kewujudan data peribadi yang melibatkan anda dan komunikasi mereka dalam bentuk yang difahami. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat:
- Kandungan dan asal-usul data peribadi;
- Tujuan dan modus proses;
- Logik yang digunakan pada pemprosesan yang dilakukan dengan instrumen elektronik;
- Identiti pemegang dan pengurus;
- Subjek atau kategori subjek yang menerima data atau sesiapa yang boleh mengetahui tentangnya, sebagai pengurus atau ejen.
 
Pengguna juga mempunyai hak untuk mendapatkan:
- pengemaskinian, pembetulan atau, jika mereka berminat, penyepaduan data;
- Pembatalan, ketanpanamaan atau sekatan data yang diproses menyalahi undang-undang, termasuk data yang storannya adalah tidak diperlukan bagi tujuan yang mana data dikumpul atau diproses selepas itu;
- Pengesahan bahawa operasi yang dinyatakan di atas telah diberitahu, juga berkenaan kandungan mereka, untuk mereka yang disampaikan atau didedahkan dengan data, kecuali terdapat pematuhan yang mustahil atau melibatkan penggunaan cara yang secara jelas tidak seimbang dengan hak terlindung.
 
Sila ambil perhatian bahawa anda mempunyai hak untuk membantah, dalam keseluruhan atau sebahagian bagi sebab yang sah untuk pemprosesan data peribadi berkenaan anda, berkaitan dengan tujuan pengumpulan. Untuk melaksanakan hak-hak ini, anda boleh menulis kepada individu yang bertanggungjawab dalam pengiktirafan hak-hak pengguna sendiri yang dikenal pasti dalam wakil perundangan anda, dengan menghantar komunikasi ke alamat e-mel berikut, iemca.it@bucci-industries.com.
 
7. KEMAS KINI DASAR PRIVASI SEMASA INI
 
Dasar Privasi ini telah dikemas kini kali terakhir pada 05/07/16 08:25:55. Sebarang kemas kini akan sentiasa disiarkan di halaman ini.
 
8. HAK CIPTA
 
Semua kandungan tapak web www.iemca.com termasuk format teks, imej dan grafik CMS ialah harta Bucci Automations S.p.A. Sebarang pengeluaran semula yang tidak dibenarkan akan didakwa mengikut undang-undang.