Hak Cipta


Hak cipta terpelihara.

Kandungan tapak web www.iemca.it - yang dimiliki oleh syarikat Bucci Automations S.p.A. berpangkalan di Faenza Via Granarolo 167 - termasuk teks, logo, imej dan video, bunyi, grafik dan apa-apa yang lain yang dikeluarkan semula dan diterbitkan di tapak web ialah harta eksklusif syarikat Bucci Automations S.p.A. dan semuanya adalah dilindungi oleh hak harta intelektual dan industri, mengikut peraturan tempatan.

Khususnya, mengikut undang-undang n. 633/1941 mengenai undang-undang hak cipta, dinyatakan bahawa tidak sepatutnya terdapat penggunaan atau eksploitasi ekonomi dan / atau pengeluaran semula, keseluruhan atau sebahagian daripada kandungan yang terdapat di tapak web ini, termasuk storan, pengeditan, pengagihan atau pengagihan kandungan melalui sebarang platform teknologi dan bukan, sokongan, atau rangkaian komputer dan bukan, tanpa menyatakan kebenaran bertulis bagi pemegang hak cipta dan, juga, untuk tujuan bermaklumat sahaja.

Hukuman sivil dan jenayah yang berkaitan akan dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang. Sila ambil perhatian bahawa dengan mengakses tapak web ini, anda bersetuju dengan pelaksanaan undang-undang dan peraturan Kerajaan Itali. Dalam hal pertikaian yang melibatkan penggunaan dan / atau pengagihan dan / atau penggunaan kandungan tapak web. Hak Cipta © 2016 Bucci Automations S.p.A. - Hak cipta terpelihara