Pameran & Acara 02/06/2015

IEMCA berbangga untuk mengumumkan kerjasama baharunya dengan ISCAR untuk pengguna akhir Itali!!! Beli penyuap bar IEMCA baharu dan anda akan mendapatkan alat pemotongan & latihan Iscar PERCUMA!!! Dapatkan lebih banyak bahagian setiap hari, dapatkan lebih

Buy a new Iemca barfeeder and you will get an Iscar cutoff tool & training FREE !!! Get more parts per day, get more parts per bar. You will touch this partnership this week @ Iemca Open House!!!

Kembali