Inovasi 21/06/2016

Kaedah reka cipta

Kembali

IEMCA telah membangunkan pelbagai kaedah reka cipta untuk mencapai sasaran kecemerlangan pengeluaran untuk penyuap barnya.

Antaranya ialah:

- Analisis struktur dan getaran tingkah laku tekanan, tegang, kekakuan dan kepenatan melalui penggunaan sistem perisian maju seperti kombinasi antara CAD dan FEM (Analisis Elemen Terhad)

- Ujian eksperimen dan pengukuran dengan kawalan terbenam (pemindah aruh daya, akselerometer piezoelektrik, dll.) berdasarkan kaedah DOE (Reka Cipta Eksperimen)

- Penggunaan protokol FMEA (Analisis Mod Kegagalan dan Kesan) dan FMECA (Analisis Kegagalan, Mod, Kesan dan Kegentingan)