מדיניות פרטיות

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות (צו מחוקק מס' 196 מיום 30 ביוני 2003)


1. בעל התהליך, האחראים ונושאי המשרה

2. מטרת התהליך

3. שיטת התהליך

4. הוראת נתונים אופציונליים

5. סוגי אנשים שמותרים להיחשף לנתונים אישיים

6. זכויות האנשים שהדבר נוגע להם

7. עדכון מדיניות הפרטיות הזאת

8. זכויות יוצאים

כוונת צוו המחוקק מס' 196 מיום 30 ביוני 2003 היא שעבוד הנתונים האישיים שלך ייעשה תוך כיבוד זכויות האדם, החירויות היסודיות וכבודם של בני האדם, תוך התייחסות מיוחדת לפרטיות ולזיהוי האישי. לכן, זה תפקידה של חברת "Bucci Automations S.p.A." ליידע אותך אודות מדיניות הפרטיות שלנו

1. בעל התהליך, האחראים ונושאי המשרה

1.1 בעל התהליך הוא חברת Bucci Automations S.p.A. ("הבעלים") בדמות נציגו המשפטי לעת, שמושבה בכתובת Via Granarolo 167.

1.2 המסמך הזה מתאר למשתמשים את הכללים לניהול העיבוד וגם מהווה הוראה הניתנת לפי סעיף. 13 של צוו המחוקק מס' 196/2003, בנוגע לקוד הגנת הנתונים האישיים ("הקוד"). אנו מודיעים לך שהנתונים האישיים שסיפקת במהלך ההרשמה לשירות, או שנרכשו בדרך אחרת כלשהי בפעילות שאנו מבצעים, עשויים להיות מעובדים למטרות הקשורות במתן השירות הזה. לאחר ההרשמה, על פי סעיף 130, פסקה 4 של צוו המחוקק מס' 196/2003 שנוכל לשלוח לך תקשורת הקשורה לשירותים דומים לאלו המוענקים ושתוכל להתנגד לשליחה כזאת של דואר אלקטרוני בכל עת.

1.3 בעל הטיפול משתמש במעבדי נתונים חיצוניים כדי להשיג את המטרות שצוינו בסעף 5.1 (למטרות טכניות הקשורות במתן השירות) ו עיף5.2 (למטרות מסחריות) ועל מנת לבקש את הרשימה המלאה, אתה פשוט צריך לשלוח מסר אל הדואר האלקטרוני בכתובת ייעודית, שאותה ניתן למצוא בסעיף 6.1.

1.4 בעל הטיפול מינה עובדים משלו ומשתפי פעולה, הממונים על הטיפול.

2. מטרת התהליך

2.1 המטרות הספציפיות ואופני הפעולה של עיבוד של נתוני הלקוחות הם:

א' הזמנת רכש: בעל הטיפול אוסף ומעבד את נתונים אישיים של הלקוח לצורך איסוף וביצוע הזמנות רכש, עבור כל בקשת הצעה, לאחר הרכישה לספק ללקוח את השירותים הקיימים. הנתונים האלה אלה נחוצים לניהול הזמנות רכש, גם עם שותפים עסקיים (למשל עבור ספקי שירותי לוגיסטיקה, בלדרים, בנקים, וכו '). מומלץ להזין כתובת משלוח ומספר טלפון נכון, על מנת להוציא הזמנת רכש ולאפשר לבעל הטיפול לתת לך ביצוע ונכון ובזמן. מספר טלפון גם הכרחי על מנת לאפשר לבעל הטיפול קשר עם הלקוח עבור כל שאלה או בקשה של בירור לאפשר שותפות סחר של לבעל הטיפול לתת ביצוע ונכון של הזמנת רכש של הלקוחות. כתובת דואר האלקטרוני היא בסופו של דבר הכרחית לבעל הטיפול לצורך יצירת קשר אל הלקוח, אישור על קבלת רכישה, ולתקשורת אפשרית אחרת. כתובת דואר האלקטרוני משמשת בסופו של דבר בעת זיהוי הלקוח כדי לאפשר לו גישה לחשבון שלו.

ב. אזור מוגבל כאשר קיים- כניסת לקוחות: הנתונים האישיים של הלקוח ואלה הקשורים להזמנות הרכש שלך מאוחסנים במערכת של בעל הטיפול, אבל לא יהיו נגישים באופן חופשי מטעמי בטיחות. בעלי הטיפול מבטיח לכל לקוח גישה לאזור המוגבל באמצעות סיסמה מאובטחת. באזור הזה הלקוח יכול לבדוק את כל הנתונים לגבי הזמנות הרכש שבוצעו ואלה בתהליך ויכול גם לנהל את הנתונים האישיים שלו ושל אלה הקשורים המנויים לשירות הניוזלטר. הלקוח מחויב לטפל באופן אחראי וכן תוך כיבוד התקנות הנוכחיות בנוגע לגישה לנתונים ולא לחשוף אותם עם צדדים שלישיים. בעל הטיפול לא יהיה אחראי בשום צורה על שימוש בלתי הולם או ניצול לרעה של ססמאות על ידי הלקוח.

ג' פרסום: בעל הטיפול משתמש בנתוני הלקוחות למטרות קידום מכירות, לשליחת מידע על הפריטים המוצעים באמצעות האתר www.iemca.com. כתובת הדוא"ל של הלקוח תשמש רק בגבולות שנקבעו על ידי החוק או,במידת הצורך, לאחר קבלת הסכמה מפורשת על ידי הלקוח. הלקוח יקבל באופן קבוע בדואר אלקטרוני הצעות על רכישות. אתה יכול להפסיק את משלוח הודעות קידום המכירות חינם, על ידי בקש בדואר אלקטרוני iemca.it@bucci-industries.com או להתקשר למספר חינם‎ +39 0546 698000‎‏ או,בנוסף על ידי לחיצה על "אם אתה לא רוצה לקבל את עלון החדשות הזה, לחץ כאן "בכל דואר אלקטרוני פרסומי.

ד' מנוי על הידיעון היכן שקיים: בידיעון תקופתי הלקוח ימצא מפעם לפעם מידע על ההצעות הטובות ביותר. בעל הטיפול מזמין את הלקוחות להכניס גם בהגדרות של העלון את הנתונים האישיים שלו (למשל, את שמך), כך שבעל הטיפול יוכל ליצור קשר עם הלקוח באופן אישי. כמובן שהלקוח יכול לפנות לבעל הטיפול באופן אנונימי או עם שם בדוי (למשל, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני ללא תשלום שאינה חושפת את שמו). ה' קוקיס: עבור העיבוד של נתונים דרך קוקיס, נא עיין במדיניות הישימה הזמינה.

2.2 הנתונים שלך ישמשו, אם מסופק אישור מפורש על ידי האפשרות "אישור להפעלה למטרות מסחריות", לשליחת הצעות מידע ומסחר, גם על ידי צדדים שלישיים שבעל הטיפול יוכל להעביר אליהם מידע אישי שאתה מספק.

3. שיטת עיבוד

3.1 הנתונים שנאספו על ידי האנשים המפורט בסעיף 1, על פי ההתוויות הפונקציונליות של הקוד, עם תשומת לב מיוחדת לאמצעי האבטחה המזעריים הקבועים (סעיפים 33-34) בנוגע לעיבוד שלהם באמצעי מחשוב (סעיף 35) ידניים ואוטומטיים בעלי לוגיקה הקשורה באופן בלעדי הדוק למטרות המצוינות לעיל ובכל מקרה כדי להבטיח את אבטחת וסודיות הנתונים.

4. האופי האופציונלי של הנתונים

4.1 מסירת הנתונים האישיים על ידך רצונית לגמרי; עם זאת, כל סירוב לכלול אותם בדף ההרשמה למטרות מתן השירות (סעיף 2.1) ימנע מהשתמש את השימוש בשירות כחלק מהאתר www.iemca.com.

4.2 מסירת הנתונים האישיים שלך היא אופציונלית למטרות מסחריות (סעיף 2.2) ולסירוב לתת הסכמה אין השלכות על המתן השירות.

5. סוגי אנשים שהנתונים האישיים עשויים להיחשף בפניהם

5.1 הנתונים שנאספו לצורך מתן השירות (סעיף 2.1) יימסרו לחברות המבצעות פונקציות קשורות אך ורק לשירות, למשל החברות בלדרות הפועלת בתחום הלוגיסטיקה Netech Srl, עם משרד רשום בכתובת Longarone (Bl), ZI Villanova, n. 14, להנהלת האתר ולמסד הנתונים של החברה.

5.2 ניתן להעביר את הנתונים הנאספים למטרות מסחריות (סעיף 2.2) לצדדים שלישיים למכירת או ניסיון למכירה, או לכל דבר ועניין בעל אופי מסחרי ו\או סטטיסטי. ניתן לדרוש את רשימת הגופים שאליהם הועברו הנתונים האישיים שלך אל בעל הטיפול באמצעות דואר אלקטרוני שבסעיף 6.1.

6. זכויות הנוגעים בדבר

6.1 אנו מזכירים לכם שבכל עת שמורה הזכות לקבל אישור על קיום או אי קיום של נתונים אישיים הנוגעים לך והודעה עליהם בצורה ניתנת לקריאה. למשתמשים עומדת הזכות לקבל מידע:

  • התוכן והמקור של נתונים אישיים;
  • מטרת ואופני העיבוד;
  • הלוגיקה המופעלת בעיבוד המבוצע בעזרת מכשירים אלקטרוניים;
  • הזהות של הבעלים והמנהלים;
  • הנושאים או הקטגוריות של נושאים שאליהם הנתונים עלולים להיות מועברים או שניתן ללמוד עליהם, כמנהלים או סוכנים.

למשתמשים עומדת גם הזכות לקבל מידע:

  • עדכון, תיקון או, כאשר יש להם עניין, לאינטגרציה של נתונים;
  • ביטול, אנונימיזציה או חסימה של נתונים מעובדים שלא כדין, לרבות נתונים שהאחסון שלהם מיותר עבור המטרות שלשמן נאסף המידע או לאחריו מעובד;
  • אישור שהפעולות כאמור קיבלו על כך הודעה, גם לגבי התוכן שלהם, לאלה למי הנתונים נמסרו או נחשפו, למעט מקרים שבהם ציות כזה הוא בלתי אפשרי או כרוך בשימוש באמצעי בלתי מידתי באופן ברור לעומת הזכות המוגנת.

אנא שים לב כי יש לך את הזכות להתנגד, לכל או חלק, מסיבות לגיטימיות, לעיבוד נתונים אישיים הנוגעות לך, רלוונטיים לצורך הגבייה.

כדי לממש את הזכויות האלה, אתה יכול לכתוב אל האחראי הממונה על אישור הזכויות של המשתמשים עצמם, שזוהו בנציג המשפטי שלך, על ידי שליחת תקשורת לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה, iemca.it@bucci-industries.com.

7. עדכון של אלה מדיניות הפרטיות הזאת

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 05/07/16 בשעה 08:25:55. עדכונים יפורסמו תמיד בדף זה.

8. זכויותיוצאים

כל התכנים של האתר www.iemca.com, כולל טקסטים, תמונות פורמטים גרפיים של CMS הם רכושם של Bucci Automations S.p.A. כל שכפול בלתי מורשה יועמד לדין על פי החוק.