זכויות יוצאים


כל הזכויות שמורות.

כל תוכן האתר www.iemca.it - שבבעלות החברה Bucci Automations S.p.A. שמושבה בעיר Faenza בכתובת Via Granarolo 167 - כולל מלל, סמלי מסחר, תמונות וסרטונים, צלילים, גרפיקה, וכל דבר אחר המנוגן והמוצג באתר הם הרכוש הבלעדי של חברת Bucci Automations S.p.A. והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות תעשייה בהתאם לתחיקה המקומית.

במיוחד, לפי החוק מס' 633/1941 אודות חוקי זכויות יצרים, נקבע שלא ייעשה שימוש או ניצול מסחרי ו\או שכפול חלקי או מלא של התוכן הכלול באתר הזה, כולל האחסון, העריכה, ההפצה או הפצת התוכן בכל אמצעי טכנולוגי שהוא ואף לא באמצעות מדיה או רשת מחשבים ואף לא, ללא ההסכמה המפורשת בכתב של בעל זכויות היוצרים ובכל אופן, למטרות מידע בלבד.

העונשים האזרחיים והפליליים המתאימים יופעלו כנגד המפרים. נא לשים לב שמעצם הגישה שלך לאתר הזה ניתנת הסכמתך לחוקים ולתקנות של מדינת איטליה. במקרה של סכסוכים הקשורים לשימוש ו\או ההפצה ו\או השימוש בתוכן האתר. כל הזכויות שמורות © 2016 Bucci Automations S.p.A. - כל הזכויות שמורות