Kid 80 +

פשוט, מסיבי, עם מצבsub-spindle[em1]

דגם KID 80+הינו מזין מוטות אוטומטי קצר בעל ביצועים גבוהים עבור יישומים על מחרטות CNC בעלות תפסנית קבועה, המצוידות גם בתפסנית נגדית. מזין KID 80+ מאפשר עיבוד של מוטות קצרים בקטרים של 5 עד 80 מ""מ, ואורכים מ-90 עד 1,615 מ""מ. מתוכנן לתת מענה לעיבוד מדויק של מוטות קצרים, רבגוניות בהחלפה תכופה של תהליך העיבוד, תוך צמצום שטח התפוסה על רצפת הייצור. מזין KID 80+ הוא קל לשימוש, מסיבי ובעל פונקציונליות של מצב sub-spindle. 

מזיןKID 80+הוא תעשייה 4.0