Steady 112

הפתרון למוטות דקים

STEADY 112 הוא מזין מוטות אוטומטי בעל ביצועים גבוהים עבור מחרטות בעלות ראש נייד למוטות בקוטר בתחום 1 עד 12 מ"מ ואורכים שבין 1,000 עד 3,000 מ"מ. המכונה STEADY הנו מזין מוטות פשוט לשימוש, מתוכנן ומיוצר בדיוק גבוה מאד.