Super 326

פשוט סופר

SUPER 326 הוא מזין מוטות אוטומטי פרימיום עבור מחרטות בעלות ראש קבוע ונייד, מתאים למוטות בקוטר בתחום 3 עד 26 מ"מ ואורכים שבין 1,000 עד 3,700 מ"מ. הודות לרמה הגבוהה של טכנולוגיה, יש ערבות לדיוק כאשר המוט נבחר, במהירויות סיבוב גבוהות, ולהיעדר התנודות. עם מעל 5,000 יחידות מותקנות באסיה, זה פשוט סופר!