Elite 220 Wet

הפתרון למכונות בעלות חיתוך בלייזר

Elite 220 Wet הוא מזין מוטות אוטומטי בעל ביצועים גבוהים למוטות בקוטר בתחום 2 עד 20 מ"מ עבור מכונות המצוידות בחיתוך בלייזר ועבור מחרטות בעלות ראש נייד המצוידות בראש לחיתוך בלייזר . הוא מעבד צינורות באורך שבין 450 עד 3,700 מ"מ. Elite הנו מזין מוטות פרימיום, פשוט לשימוש, מדויק ומהיר מאד. הוא נועד לענות על הצרכים של מי שמחפש את הביצועים ואמינות הטובים ביותר, בחירה מדויקת של מוטות דקים, הסתגלות כאשר נדרשות החלפות, וכן ערבות לקשיחות אפילו עבור העיבוד השבבי המאתגר ביותר.

➜ Elite 220 Wet is INDUSTRY 4.0