Master 100 Verso

נוח, עמיד, לעומסים כבדים

MASTER 100 VERSO הוא מזין מוטות אוטומטי שמתאים לעיבוד מוטות בקוטר בתחום 20 עד 100 מ"מ, אידאלי ליישומים במחרטות בעלות ראש קבוע לאורכי מוטות שבין 1,400 עד 4,300 מ"מ. MASTER הוא מזין מוטות פרימיום, לאלה שמחפשים ביצועים גבוהים, קשוח מאד עם מוטות בקור גדול, פשוט לשימוש, עם הטענה ארגונומית, קיבולת מחסניות גבוהה, ומהירות סיבוב מוטות גבוהה.