Ideal 438

פשוט, חכם, ועם Swiss & Chuck

IDEAL 438 הוא מזין מוטות אוטומטי פרימיום עבור מחרטות בעלות ראש קבוע ונייד, מתאים לעיבוד מוטות בקוטר בתחום 4 עד 38 מ"מ ואורכים שבין 1,000 עד 3,700 מ"מ. הודות לרמה הגבוהה של טכנולוגיה, יש ערבות לדיוק כאשר המוט נבחר, במהירויות סיבוב גבוהות, ולהיעדר התנודות. ניתן לצייד אותו בהתקן אינטגרלי Swiss & Chuck להסטה צירית לטיפול טוב יותר של עבודות במחרטות קומבו.