חריטה 18/08/2015

עוד IEMCA Boss 552 HD אחד, עם Biglia - B545, הותקן באיטליה בסוף יוני!

חזרה