חריטה 11/08/2015

ברכות! ברכות! יש גם מזין IEMCA BOSS 338 HD Superfast גם על המכונה Schaublin - 136Y הזאת !!

חזרה