60 VUOTTA HISTORIAA JA INNOVAATIOITA
Vuonna 1961 matkamme alkoi ihmisten, innovaation, teknologian, alueen, kansainvälistymisen ja kulttuurin välillä. Kiitos tohtori Roberto Buccin ja professori Vladimiro Fabbrin pioneeri näkemyksestä, syntyi ensimmäinen IEMCA:n tangonlataaja, mikä merkitsi ainutlaatuisen ja unohtumattoman tarinan alkua.

Yli 60 vuoden ajan IEMCA on ollut kiistaton maailmanlaajuinen johtaja tangon automaattisten lataimien suunnittelussa ja valmistuksessa sorveille. Alusta alkaen IEMCA on pyrkinyt tarjoamaan parhaan tuotteen markkinoilla, palvellen intohimolla asiakkaitaan ja vahvistaen asemaansa kansainvälisellä näyttämöllä. Saavutettu menestys ja erinomaisuus ovat jokaisen alusta asti mukana olleen sitoutumisen tulos. Kuten menneisyydessä, tänään IEMCA sitoutuu tarjoamaan markkinoiden korkeinta laatua, edistämään nuorten lahjakkuuksien kasvua ja tukemaan tutkimusta ja innovaatioita pysyäkseen mukana jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

"Tekemällä työmme hyvin ja tukemalla kumppaneidemme kasvua kilpailuilla maailmanmarkkinoilla, myös me kasvamme.”

Massimo Bucci

Lisätä tuottavuutta luomalla erinomaisia tuotteita ja huippuratkaisuja tulevaisuuden automatisoitua tehdasta varten.
Ennakoida työstökoneiden automaation tulevaisuus valmistamalla käyttäjille yhä tehokkaampia ratkaisuja tämän sektorin kaikkien toimijoiden välisellä jatkuvalla yhteistyöllä.

Seuraavassa kuvattavat arvomme toimivat viitekehyksenä kaikissa toiminnoissamme ja jokaiselle yrityksemme työntekijälle ja kumppanille koko maailmassa:
1. Palvele asiakkaita ja huolehdi heistä parhaalla mahdollisella tavalla
2. Ajattele innovatiivisesti, jotta et jää toiseksi
3. Levitä positiivista energiaa ja ratkaisuja

Maailmanlaajuinen organisaatio
Italian Faenzassa sijaitsevan pääkonttorin lisäksi IEMCAlla on tuotantolaitoksia Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Taiwanissa, kaupallisia tytäryhtiöitä Ranskassa, Saksassa, Brasiliassa ja Japanissa sekä kaupallisia yhteistyökumppaneita 30 maassa Pohjois-Euroopasta Etelä-Afrikkaan, Etelä-Koreasta Intiaan sekä Turkista Australiaan.

IEMCAn vahvuutena on sen 550 henkilöä sisältävä organisaatio, joka muodostuu kentällä joka päivä työskentelevistä henkilöistä, jotka kuuntelevat ja palvelevat asiakkaita sekä etsivät innovatiivisia ratkaisuja käyttämällä kehittyneitä helppokäyttöisiä teknologioita. Yli 50 vuotta kestänyt maailmanlaajuinen kaupallinen menestys osoittaa tehokkaalla ja pontevalla tiimityöskentelyllä saavutetun teknologisen huipputason. Tämä työ jatkuu edelleen!
Ergonomia
Alusta alkaen teknologisen innovaation uranuurtajana ja samalla sekä teollisuuden että työntekijöiden tarpeet huomioivana yrityksenä toimiva IEMCA on ensimmäinen ja ainoa tangonsyöttölaitteiden valmistaja, jolla on ergonomiasertifikaatti.

IEMCA etsii jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja, ei ainoastaan yritysten tuottavuuden lisäämiseen, vaan myös parantamaan koneenkäyttäjän ja tangonsyöttölaitteen välistä suhdetta sekä takaamaan, että koneenkäyttäjä voi työskennellä turvallisissa olosuhteissa ja että minimoidaan fyysiset ja kognitiiviset rasitukset. Tämän vuoksi IEMCA on sitoutunut jo vuosia kehittämään syöttölaitteita, jotka on suunniteltu fyysistä ja kognitiivista ergonomiaa koskevien tiukimpien kansainvälisten standardien mukaisesti, jotta helpotetaan työntekijää ja vähennetään yritysten riskejä. Tänään IEMCA on maailman ensimmäinen ja ainoa tangonsyöttölaitteiden valmistaja, joka on onnistunut saamaan tuotteilleen ergonomiasertifikaatin.
Sertifioitu laatu
IEMCAlla on ISO 9001:2008 - ISO 14001:2015 -sertifikaatti ja se toimii laatua koskevien kansainvälisten säännösten mukaisesti.